Hài07/08/202003:28

Cả hai vợ chồng chơi trò chơi để xem ai thua phải rửa bát và cái kết cười rung rốn sau 1 năm...

Trần Duy (Nguồn: Youku)

Avatar