Đời sống09/09/202101:36

Dàn nghệ sĩ Việt hỗ trợ gửi thực phẩm đến người dân với mong muốn Sài Gòn sớm vượt qua dịch Covid-19.

Mai Thuỵ - Anh Việt

Avatar