Thế giới 04/09/2019 07:30

Chúng ta đều ghét muỗi và những con côn trùng bẩn thỉu, gây bệnh. Nhưng nếu một ngày chúng biến mất, thế giới có thể bị diệt vong.

Q.N ( Video: Science Insider)

Avatar