Thế giới03/08/201706:00

Bạn có từng muốn trở thành người bảo vệ của dải ngân hà? Nasa là nơi thích hợp cho bạn vì đơn vị này vừa đăng tuyển tìm nhân sự “Chuyên viên bảo vệ vũ trụ” với mức lương vô cùng hấp dẫn.Q. N (Video: CNN, Movie Trailer )

Avatar