Giải trí 17/10/2018 07:34

Đạo diễn Victor Vũ kể lại sự vất vả, gian khổ của đoàn khi quay phim 'Người bất tử' và khẳng định "Không có đoàn phim nào có thể quay lâu trong điều kiện như vậy".

Biên tập, dựng phim: Châm Phạm

Quay clip: Tuấn Đinh

Nguồn: Youtube @CJ Entertainment Vietnam, Dien quan film channel

Avatar