Truyền hình 01/12/2017 09:37

Anh chàng Woosi đến từ Hàn Quốc là khách mời thứ hai tỏ tình thành công, nắm tay Emma Nhất Khanh rời khỏi chương trình.

Nguồn Youtube
Avatar