Thế giới 23/08/2018 03:17

Dù mang dáng hình dị biệt và bị tàn tật, nhưng Bharat Tiwari lại được coi là vị thần sống nổi tiếng được người người kính ngưỡng ở Ấn Độ.

Video: Barcroft
Avatar