Thế giới 15/08/2018 08:30

Jakarta là thành phố có tốc độ chìm nhanh nhất thế giới, kể từ năm 1970, có những nơi đã chìm sâu 4m dưới mặt nước.

KO (Theo BBC)

Avatar