Sao17/07/201709:27

Hóa ra, trước khi 'thánh mưa' xuất hiện, đã có một thủy thần Mỹ Tâm "lăn lộn" trong mưa như thế này!

Thực hiện: Châm Phạm 
Avatar