Đời sống04/06/201909:26

Năm 2018, tỷ lệ người Mỹ trưởng thành không có quan hệ tình dục đã đạt mức cao nhất so với những năm trước. Trong khi đó, tình trạng ở Nhật là 43% không có sinh hoạt tình dục, 64% dân số là người độc thân. Ở Trung Quốc, tỷ lệ không có đời sống tình dục cũng đang tăng chậm.

Trân Duy (Theo Pear)

Avatar