Quân sự 11/10/2018 04:23

Dù đã phục vụ cho Không quân Mỹ hàng chục năm nay nhưng vẫn chưa có chiến cơ nào có thể thay thế được B-2.

Theo: BI, Video: Northrop Grumman, Ultimate Military Channel, Real Engineering

Avatar