Thế giới 17/05/2019 05:42

San Francisco trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ chính thức cấm sử cảnh sát và các cơ quan chính phủ sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Q.N (Video: RT, CBS)

Avatar