Công nghệ04/04/201805:00

Pin sạc dự phòng nếu bị dùng sai cách có thể hay ra cháy nổ, thậm chí thiệt hại về người.

Đ.Tuấn (tổng hợp)
Avatar