Thế giới12/06/201802:18

Khi thực hiện ký kết các hiệp định với TT Donald Trump, ông Kim Jong Un không sử dụng bút đã chuẩn bị sẵn trên bàn, mà dùng một chiếc bút riêng do em gái - bà Kim Yo Jong cung cấp.

Q.N (Video: XInhua, Twitter@Martyn Williams)
Avatar
Avatar
Chiếc bút riêng của ông Kim có thể loại trừ khả năng để lại vân tay, loại trừ loại mực có sự biến đổi, loại trừ sự cố mất an toàn về sức khỏe. Nói chung là ông Kim cảnh giác với tất cả.