Trong nước 14/08/2017 04:35

Tội phạm ngược đãi đánh đập bạo hành trẻ em đa phần lại do chính những người làm cha, làm mẹ gây ra, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp. Điều đáng buồn là nếu không có sự vào cuộc của báo chí thì những vụ việc này coi như "chuyện thường ngày". Theo kết quả một khảo sát ở 5 tỉnh thành phố nước ta, ở gia đình, việc người lớn sử dụng những biện pháp giáo dục nghiêm khắc, kể cả bạo hành trẻ em vẫn còn khá phổ biến, 58,3% trẻ được phỏng vấn cho biết các em đã bị trừng phạt quát mắng, sỉ nhục, đánh đập… khi mắc lỗi.Theo VTC14

Avatar