Thời sự31/08/201710:17

Thời gian qua, không ít những bất cập liên quan đến việc bình xét hộ nghèo xảy ra ở nhiều địa phương khiến người dân bức xúc. Vì đâu người ta lại muốn nghèo, do hệ lụy từ chính sách hay do sự quản lý thiếu chặt chẽ, minh bạch từ cơ quan chức năngTheo VTC14

Avatar