Quốc tế 10/08/2018 10:35

Mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến và dằn mặt Liên Xô là 2 trong số những lý do khiến Mỹ quyết định tấn công hạt nhân Nhật Bản năm 1945. Nhưng vì sao 2 quốc gia này không đối đầu mà ngược lại còn trở thành những đồng minh thân cận cho tới ngày nay?

Tổng hợp (Theo The Telegraph, BBC News, NHK, Now This World...)

Avatar
Avatar
Chắc người Nhật muốn kết bạn với người hơn mình để học được như họ?