Thế giới26/11/201802:57

Nhiều năm gần đây, ở Nhật Bản còn xuất hiện khái niệm "karoshi", chỉ những cái chết vì làm việc quá sức.

Hoài Thu (Nguồn: CNBC)

Avatar