Quân sự 26/10/2018 02:59

Không lực lượng không quân nào muốn đối mặt với hệ thống phòng không của Nga trong điều kiện chiến đấu

Đ.T (Tổng hợp)

Avatar