Thế giới03/12/202107:00

Nhiên liệu nhiều được xem là xương sống giúp mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay, nhưng trước nhiều tình huống nguy hiểm, chúng lại được xem là 'gánh nặng'.

A.B (Theo Fluctus)

Avatar