Thế giới24/09/202106:00

Thế giới hiện nay có hơn 190 quốc gia độc lập, mỗi nước lại có một quốc kỳ riêng. Tuy nhiên, hiếm khi nào người ta thấy màu tím trên những lá quốc kỳ.

A.B (Theo After School, Video: ScienceWorld, Crossroads P, ScienceWorld...)

Avatar