Thế giới21/08/202003:30

Nếu bị mất điện thoại, ví đựng đầy tiền hay những đồ quý giá khác ở Nhật Bản, bạn sẽ không có gì phải quá lo lắng.

Q.N (Theo Great Big Story)

Avatar
Avatar
Vì đó là Nhật Bản chứ sao, không có chuyện nhặt được của rơi tạm thời đút túi.