Công nghệ26/03/201908:00

Dù có xảy ra tai nạn nghiêm trọng đến đâu thì những hộp đen được thiết kế đặc biệt này vẫn có thể ‘sống sót’.

Theo: SC

Avatar
Avatar
Wow! Thật tuyệt! Nó thể hiện bộ não vĩ đại của chúng áp dụng vào "Hộp Đen"