Thời sự23/09/201701:10

Mặc dù Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT quy định rất rõ: các khoản thu của Ban đại diện không được phân đều trên đầu người, mà phải thu dựa trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh. Thế nhưng, trên thực tế, phụ huynh rất ít và rất khó có thể phản đối các mức thu mà Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ phụ huynh đã đưa ra. Vì thế, ở rất nhiều nơi hiện nay Ban đại diện cha mẹ học sinh bị coi là cánh tay nối dài, tiếp sức cho sự lạm thu của nhà trường.Theo VTC14

Avatar
Avatar
Vì vậy, cứ trường nào có lạm thu là cách chức hiệu trưởng, sẽ hết lạm thu ngay!