Vì sao đến Maldives, mới thấy mọi thiên đường đều là... giả dối?

Có rất nhiều địa danh được gọi là 'thiên đường hạ giới'. Nhưng đến Maldives rồi, trải nghiệm những giây phút thần tiên trong những 'ốc đảo' bungalow, bạn sẽ thấy những thiên đường kia đều giả giả dối. Chỉ có Maldives mới thực sự xứng đáng với cách gọi thần tiên này!Video: Flying The Nest, Maldives Discovery

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>