Thời sự08/06/201808:15

Trường Đại học Thủy lợi tại phố Hiến, Tiên Lữ, Hưng Yên được đầu tư xây dựng hơn 1000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ADB và vốn trong nước thế nhưng khi đi vào hoạt động lại vắng bóng sinh viên.

Thực hiện: Đình Hiếu - Đức Yên 

Avatar
Avatar
Cho trẻ em vào học cho đỡ lãng phí