Đời sống13/02/202108:00

Những người sinh vào năm Sửu thường có một số đặc điểm tính cách như siêng năng, kiên nhẫn và khiêm tốn. Năm Sửu cũng tượng trưng cho mùa màng bội thu và sự may mắn. Vì sao lại như vậy?

M.B (Theo Chinahighlights)

Avatar