Thời sự07/02/201909:45

Gia đình tôi sẽ đón Tết cổ truyền Việt Nam. Tôi có 5 người con nên cũng không đi đâu xa được, Đại sứ Hàn Quốc chia sẻ trải nghiệm Tết Việt.

Thái An - Xuân Quý - Đức Yên - Huy Phúc

Avatar