Thời sự12/05/201908:18

Sau lễ khai mạc,tăng, ni, Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật, Và thực hiện thả bóng, chim bồ câu cầu nguyện cho quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức

Avatar