Thế giới 11/04/2019 07:00

Từ một vùng biển trù phú, nhưng giờ, cá dần biến mất khỏi biển Tây Phi này.

Theo BBC

Avatar