Thời sự21/12/201603:00

Liên quan đến việc nghỉ hưu và chế độ lương hưu cho người lao động; theo thông tin từ Vụ Vụ BHXH - Bộ LĐ-TB và Xã hội thì lao động về hưu trước năm 2018 sẽ được tính lương hưu theo cách cũ, do vậy mức lương sẽ cao hơn so với về hưu giai đoạn từ sau mùng 01/01/2018.Theo VTC14

Avatar
Avatar
Đúng, số người về hưu trước năm 2018 sẽ có mức lương hưu cao người về sau năm 2018.