Vật lộn suốt 5 giờ cứu sống linh dương dưới giếng sâu

Những người dân làng đã vật lộn suốt 5 giờ đồng hồ để giải cứu con linh dương sa xuống giếng sâu

Đ.T - H.D (Theo CGTN)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>