Thế giới động vật 21/04/2018 07:00

Những người dân làng đã vật lộn suốt 5 giờ đồng hồ để giải cứu con linh dương sa xuống giếng sâu

Đ.T - H.D (Theo CGTN)

Avatar