Thế giới động vật 23/05/2019 06:30

Thấy bị người đột nhập, hàng trăm con rắn đuôi chuông tỏ ra hung dữ và cùng rung chuông tạo ra âm thanh rợn người.

Video: Viralhog

Avatar