Cộng đồng15/07/201904:06

Xe đầu kéo đang lưu thông hướng Phú Ninh - Việt Trì khi đến khúc cua gần vòng xuyến Bãi Bằng thuộc TT Phong Châu (Phú Ninh) thì bất ngờ xe ô tô con đang lưu thông chiều ngược lại lấn làn tông trúng phần bánh sau

Video: Mạng xã hội giao thông

Avatar
Avatar
Loại lái xe ngu thế này cũng ra đường làm gì, đôi khi gây họa cho người khác