Cộng đồng 07/10/2019 12:09

Ô tô con sang đường không giảm tốc độ đã va chạm với một xe máy và chỉ dừng lại khi húc đổ cổng trạm y tế.

Video: MXH giao thông

Avatar