Thể thao26/12/201912:39

Văn Quyết sẽ gắn bó với Hà Nội FC thêm 3 mùa giải nữa. Để nhận được chữ ký của Văn Quyết, CLB Thủ đô sẽ phải chi ra 9 tỷ đồng lót tay.

Xuân Minh

Avatar
Avatar
Sai ở chỗ nào. Biết cái gì mà nói?