Cộng đồng 02/12/2019 03:27

Cô gái hung hăng chửi bới om sòm người đàn ông vô tội giữa đường khiến ai cũng ngao ngán.

Nguồn: Fb Thắng Đặng / Otofun

Avatar
Avatar
Minh Long 03/12/2019 08:51
Chắc mới chơi hàng đá đêm qua, tới giờ chưa hết ngáo.