Sức khỏe17/04/201911:27

Một nghiên cứu trên 40.045 người trong vòng 10 năm cho thấy: Uống trà nóng và uống nhanh trong thời gian ngắn sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản. Thời gian uống trà ngắn hơn, dưới 5 phút, có nguy cơ, biểu hiện bệnh ung thư cao hơn nhóm còn lại.

Trần Duy (Theo Pear)

Avatar