Sức khỏe21/06/201908:30

Nghiên cứu của đại học Rutgers (Mỹ) cho thấy, uống rượu nhiều có thể dẫn đến biến đổi DNA, khiến bạn càng thích uống rượu, càng dễ nghiện rượu

Theo Pear

Avatar