Thế giới07/09/201905:30

Bà Erramatti làm thụ tinh nhân tạo thành công năm 73 tuổi và chào đón cặp sinh đôi ở tuổi 74. Cùng với chồng, ông Mangayamma, 80 tuổi, đây là lần đầu tiên 2 người được lên chức làm cha, làm mẹ

Q.N (Video: Global News, Carter Clips)

Avatar