Đời sống 31/01/2019 10:27

Hiện nay, trên mạng xã hội đang lan tràn rất nhiều cách để tránh vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, vậy kết quả thực nghiệm thực tế như thế nào?

Trần Duy (Video: Pearvideo)

Avatar