Thời sự21/05/202106:00

Không cần săn ba khía ban đêm chỉ với chiếc bẫy chuột, người nông dân Cà Mau có thể thu hoạch vài kg ba khía mỗi ngày.

Quang Đăng

Avatar