Thể thao 23/01/2019 05:36

Trên chặng đường vào tới tứ kết, Nhật Bản cho thấy hình ảnh của những cỗ xe tăng lầm lì nhưng vô cùng nguy hiểm.

Video: VTV, AFC

Avatar