Thể thao26/06/202106:08

Thay vì về nhà cách ly y tế tại nơi lưu trú, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục cách ly tập trung tại khách sạn ở TP.HCM.

Hà Anh - An Sinh

Avatar