Thời sự17/06/201907:30

Các buổi tuyên truyền PCCC hầu hết bị người dân thờ ơ, như một chung cư cao cấp tại Hà Nội, mời 6000 người tham dự nhưng chỉ có 30 người đến.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Đây là quyền lợi thiết thực của mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong gia đình, trong cộng đồng. Quán triệt chủ trương của nhà nước là phòng cháy nổ trước, cứu chữa sau. Các thành viên trong hộ gia đình cần nắm chắc nguyên nhân, tác nhân gây cháy nổ quanh ta để phòng tránh, đề nghị chính quyền nơi cư trú vận động các doanh nghiêp kinh doanh hành hóa dễ cháy nổ phải chuyển đến nơi an toàn. Có thể vận động các cháu từ 7 tuổi trở lên tham gia để thấy rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chữa cháy nổ để tránh.