Chỉ cần đối thủ sơ suất là nó sẽ lao về phía trước và cắn vào kẻ thù của mình

Nguồn Youtube@ REI DAS SERPENTES HAROLDO BAUER
Avatar