Chưa kịp thưởng thức bữa ăn thịnh soạn, hai con sư tử đã phải bỏ chạy thoát thân khi thấy đàn trâu rừng ùn ùn kéo đến.

Theo Caters Clips
Avatar