Nhạc03/12/202010:38

Tại họp báo ra mắt album "Human - Con người", Tùng Dương tự nhận mình sinh ra là người đàn ông hát, nếu làm nghề khác chắc sẽ không đủ khả năng.

Minh Tuyền

Avatar