Quốc tế 01/03/2019 10:45

Sau thượng đỉnh lần 1 tại Singapore được đánh giá khá thành công, thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 tại Hà Nội đã không tái lập được kết quả tích cực này.

Video: DW, KCNA, Global News, RT, Ruptly, Channel A, DM

Avatar