Đời sống04/06/201709:37

Chỉ vì không thực hiện chỉ dẫn dành cho những người mới xăm, 1 người đàn ông đã thiệt mạng.Theo VTV

Avatar