Đời sống 04/06/2017 09:37

Chỉ vì không thực hiện chỉ dẫn dành cho những người mới xăm, 1 người đàn ông đã thiệt mạng.Theo VTV

Avatar